poniedziałek, 27 stycznia 2014

Ustawa regulująca rynek parabanków

Projekt ustawy regulujący rynek parabanków w Polsce wraca do sejmowej komisji nadzorów publicznych. Jest to dobra wiadomość dla nas, dla konsumentów. Również instytucje parabankowe działające w sposób etyczny skorzystają na tej regulacji.


Czym są parabanki

Zacznijmy w ogóle od tego czym są instytucje parabankowe. W dużym uproszczeniu są to podmioty nie będące bankami, jednak w praktyce stosujące analogiczne działania co banki. Zatem jest to instytucja finansowa, która świadczy usługi zbliżone do usług bankowych. Mówiąc prościej parabanki mogą udzielać usług w postaci depozytów gotówkowych. Mogą też udzielać pożyczek gotówkowych. Do tych drugich należy między innymi Wonga.pl.

Określenie parabank jest używany w mowie potocznej, bo definicja nie występuje w terminologii prawnej. Pomimo tego instytucje określane mianem parabanków są szeroko znane. Każdy z nas słyszał to określenie. W mniej lub bardziej trafny sposób mógłby zdefiniować to pojęcie. Oraz większość z nas jest w stanie wskazać przynajmniej jedną firmę, która zaliczana jest do tego grona.

Przez różne afery oraz nieścisłości co do regulacji parabanki mogą mieć złą opinię publiczną. Szczególnie przez firmy, które oferowały usługi z zakresu depozycji gotówki, jednocześnie obiecując wysokie stopy zwrotu. Nie można jednak wszystkiego wrzucać do jednego worka. Należy rozróżnić piramidy finansowe od instytucji finansowych oferujące jedynie pożyczki gotówkowe. Oferują one zazwyczaj niewysokie pożyczki na dowolny cel. udzielane są one na konkretny termin i są oprocentowane. To właśnie z tych procentów utrzymuje się taka instytucja finansowa.

Regulacja runku parabanków

Sama ustawa regulująca rynek parabanków wydaje się być przydatna. Zwiększy to bezpieczeństwo nasze, czyli konsumentów. Z pewnością ten krok zwiększy przejrzystość rynku finansowego. Pokaże też nam, czyli konsumentom jakie mamy prawa na rynku finansowym.

Podmioty parabankowe, które udzielają pożyczek gotówkowych pozytywnie oceniają projekt ustawy. Do nich należy Wonga.pl, która opowiada się za regulacja runku parabanków. Uregulowanie rynku posłuży się branży, bo skorzystają na niej instytucja działające w sposób przejrzysty i etyczny.

Ustawa dotyczy między innymi stworzenia rejestru firm pożyczkowych i podanie ich nadzorowi KNF. Nakłada też obowiązek współpracy firm pożyczkowych z biurami informacji gospodarczej. Zgodnie z ustawą będzie wymagana pisemna zgoda na sprawdzenie danych konsumenta w biurach informacji kredytowej. Przewidziane jest także podwyższenie kar za prowadzenie działalności bankowej bez zezwolenia. Regulacja prawdopodobnie będzie też odnosiła się do maksymalnego kosztu udzielania pożyczek.

Pomysły te z pewnością dobrze wpłyną na rynek parabanków. Zwiększy się przejrzystość oraz zaufanie społeczeństwa do tego rynku. Dzięki ustawie regulującej rynek parabanków zyskają konsumenci oraz firmy udzielające pożyczki gotówkowe. Wśród nich jest Wonga, która to już wcześniej stosowała się do niektórych wyżej wymienionych pomysłów. Chociażby w bezpośredniej współpraca z biurem informacji kredytowej, w której firma ta była pionierem, jako podmiot instytucji pozabankowej. 

0 komentarze:

Prześlij komentarz